•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

914

女童軍組別嘅梁希彤同埋小女童軍組別嘅鄧樂兒分別成為我地嘅隊伍優秀女童軍!

佢地積極參與女童軍嘅活動,性格開朗深得隊員們嘅喜愛同埋欣賞,大家都要多多向佢地學習~ 恭喜哂希彤同埋樂兒!!

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com