•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

141

一年一度嘅宣誓典禮又來啦,今年好遺憾未能夠好似以前咁邀請家長出席,但係都無損咁多位隊員嘅熱情,大家都依然好認真咁完成整個宣誓儀式。今年分別有5位女童軍同埋12位小女童軍宣誓,

加入228呢個大家庭。除咗幫新隊員宣誓之外,我哋仲頒獎比表現優秀嘅隊員,希望可以肯定佢哋嘅努力,同時勉勵其他隊員。大家都要向着自己嘅目標進發💪🏻💪🏻

最近貼文

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com