•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

695

上一次出去賣旗已經係六年前,我地嘅隊員今次都好落力邀請街坊支持女童軍!雖然果日大家都好早起身,但都無阻我地嘅熱情,睇下大家笑容滿面,就知道我地幾期待有得同隊員一齊賣旗啦~ 今次賣旗女童軍隊仲獲得最多義工參與獎(賣旗日), 真係辛苦哂一班參與嘅隊員

 

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com