•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

502

我地228女童軍隊去左踩單車🚴‍♀️ 果朝落住毛毛雨,到我地起行嘅時候就停左雨,仲要涼涼地添!今次係我地疫情以來第一個戶外活動,大家都好期待,仲有領袖精心設計嘅遊蹤畀我地玩,除左有得運動下之餘,仲有得玩遊戲啊!

 

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com