•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

1137

今日我地六十幾個小女童軍一齊集會,熱鬧得來都好溫暖啊~

我地每個人都戴住上星期整嘅頭飾返到來開party,除左玩遊戲之外,每個小隊都準備左一啲食物同大家分享。隨即來到聖誕聯歡會入面大家最緊張嘅壓軸環節——交換禮物喇!我地互相交換禮物之餘,當中仲有唔少幸運兒抽到領袖們精心預備嘅禮物添~ 咁就一年喇,見到大家都咁積極參與女童軍活動真係好開心,出年見~~

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com