•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

1316

今日係我地隊嘅聯合宣誓典禮,又一批新員加入我地大小女喇~

今日除左進行宣誓儀式之餘,我地仲舉行頒獎典禮,鼓勵積極參與活動同埋表現優秀嘅隊員。典禮嘅尾聲有隊員分享佢地暑假去外國交流團嘅經歷,仲有幾為就來離隊嘅隊員分享由小女玩到上大女嘅心路歷程,聽到大家都眼濕濕添啊!希望咁多位隊員新一年繼續努力,投入做女童軍嘅每一分每一秒~

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com