•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

23

今年終於再舉辦番技能比賽, 今次既比賽項目係芬蘭木柱比賽; 隊員在上午體驗及學習, 下午便要參加比賽. 原來要投中目標及取得分數真的不是一件易事, 隊員玩得十分投入, 而女童軍隊員更獲得是次比賽亞軍, 真係可喜可賀!

98

上一次出去賣旗已經係六年前,我地嘅隊員今次都好落力邀請街坊支持女童軍!雖然果日大家都好早起身,但都無阻我地嘅熱情,睇下大家笑容滿面,就知道我地幾期待有得同隊員一齊賣旗啦~ 今次賣旗女童軍隊仲獲得最多義工參與獎(賣旗日), 真係辛苦哂一班參與嘅隊員

74

我地228女童軍隊去左踩單車🚴‍♀️ 果朝落住毛毛雨,到我地起行嘅時候就停左雨,仲要涼涼地添!今次係我地疫情以來第一個戶外活動,大家都好期待,仲有領袖精心設計嘅遊蹤畀我地玩,除左有得運動下之餘,仲有得玩遊戲啊!

293

芷悠、思齊、心怡三位隊員升中六喇!今日係佢地最後一次嘅集會,告別女女童軍生涯。回望過去由宣誓到而家嘅幾年,自己喺女童軍入面都成長左唔少,三位隊員講感言嘅時候都眼濕濕添啊!

366

恭喜隊員賴盈希, 鄭筠潼, 莊清琳及林殿棋考獲香港女童軍總會-榮譽小棕仙獎章

293

恭喜隊員紀凱晴及周彥彤獲得香港女童軍新界地方協會 - Tech Girls Project-消毒機械人設計比賽"一等獎"

273

恭喜楊紫晴領袖獲得亞太區領袖成就獎2021

503

恭喜本隊獲得全港最佳銷售獎(小女童軍組)第一名及新界地域最佳銷售第一名, 以及全港最佳銷售獎(女童軍組)第六名

587

恭喜本隊獲得全港最佳銷售獎(小女童軍組)第一名及新界地域最佳銷售第一名, 以及全港最佳銷售獎(女童軍組)第六名

658

恭喜隊員陳嘉恩, 余悅及柯頌恩考獲榮譽小棕仙獎章

1292

今次係我地第一次去東涌露營,大家都滿載而歸啊!第一日,我地一齊踩單車去野餐,返到營地差唔多天黑,我地即刻燒野食醫肚~

1244

由於近日天氣開始轉冷, 本隊有鑑於此, 如集會當日在15∘以下, 隊員可自行決定改穿戶外制服出席當日集會. 請各家長及隊員必須參照以下制服指引, 穿著合適服飾參與集會活動.

1176

今日我地六十幾個小女童軍一齊集會,熱鬧得來都好溫暖啊~

1349

今日係我地隊嘅聯合宣誓典禮,又一批新員加入我地大小女喇~

最近貼文

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com