•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

52

本隊小女童軍及女童軍隊將招收新隊員

41

恭喜本隊獲得全港最佳銷售獎(小女童軍組)第一名及新界地域最佳銷售第一名, 以及全港最佳銷售獎(女童軍組)第六名

267

恭喜本隊獲得全港最佳銷售獎(小女童軍組)第一名及新界地域最佳銷售第一名, 以及全港最佳銷售獎(女童軍組)第六名

300

恭喜隊員陳嘉恩, 余悅及柯頌恩考獲榮譽小棕仙獎章

902

今次係我地第一次去東涌露營,大家都滿載而歸啊!第一日,我地一齊踩單車去野餐,返到營地差唔多天黑,我地即刻燒野食醫肚~

860

今日我地六十幾個小女童軍一齊集會,熱鬧得來都好溫暖啊~

948

由於近日天氣開始轉冷, 本隊有鑑於此, 如集會當日在15∘以下, 隊員可自行決定改穿戶外制服出席當日集會. 請各家長及隊員必須參照以下制服指引, 穿著合適服飾參與集會活動.

1034

今日係我地隊嘅聯合宣誓典禮,又一批新員加入我地大小女喇~

929

上星期我地大女同細女一齊去清潔沙灘。

845

喜訊喜訊,我地228嘅女仔喺女童軍技能比賽入面勇創佳績!

812

依個暑假我地都過得好豐富,一齊衝出香港!

846

新一批嘅小女童軍加入228依個大家庭喇!我地今日好齊人,高年級同低年級嘅小女童軍一齊玩遊戲,互相認識,場面非常溫馨~

695

今日我地一齊去梁省德水上活動中心到玩獨木舟,當中有唔少啱啱晉升嘅隊員都係第一次玩獨木舟!

869

今日我地一齊去左大館玩遊蹤,雖然個太陽猛到我地流哂大汗,但係我地都照跑足成個大館!

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com