•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

我好感恩今年可以獲得紫燕榮譽女童軍獎章,我十分感謝領袖及父母的支持,他們的支持是我的動力。我好感恩有領袖的鼓勵及支持,而且她們經常幫助和指導我,令我能考獲紫燕。

好開心今年可以考到紫燕榮譽獎章!雖然喺考紫燕呢個過程入面有好多甩漏,但係多謝一班領袖一直對我嘅提點同幫助,同埋同我一齊努力嘅朋友,我先可以成功考到呢個獎章。

很高興能夠考獲紫燕獎章。在這兩年的女童軍生活裏,我把握了任何考取興趣章的機會, 盡量利用初中的時間考取更多的興趣章, 希望可以在高中時能兼顧學業和女童軍。

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com